Naš novi Intelligence sajt

Kategorija: Market vesti Intelligence

Septembra 2020. godine pušten je u rad novi sajt Intelligence d.o.o.

Promena logotipa i celokupnog korporativnog identiteta koja je u svojoj finalnoj fazi imala kao cilj uvođenje novo sajta nije bila samo puka modernizacija.

Naše vrednosti oličene u konceptu “3i: intelligence; innovation; integrity” prožimaju i naš novi sajt.

Sajt pruža kompletne informacije i podatke o našim ekspertizama (intelligence); Koncept sajta od sadržaja do dizajna je urađen sa jedinstvenim kodom da bi kao celina bio inovativan (innovation); Zadržano je sve ono što je ranije bilo funkcionalno i što je, na prvom mestu, našim klijentima bilo važno (integrity).


Naslovna strana novog web site-a

Sajt je izradila kompanija Butas Bureau.