Miljan Premović za Biznis magazin o neuroekonomiji i neuromarketingu

Kategorija: Market vesti Intelligence

Za Biznis.rs magazin naš direktor Miljan Premović je govorio o neuroekonomiji i neuromarketingu. U članku koji je objavljen u broju od decembra/januara 2024 objašenjeno je simplikovan neurološki proces u donošenju odluka sa aspekta ekonomije i marketinga.

Na primer, marekting je sam po sebi multidisciplinaran jer u sebi sadrži naučno verifikovane elemente iz psihologije, sociologije, statistike, verovatnoće, ekonomije… a sada i delove neurologije. Izučavanja u ovom smislu su značajna jer doprinose jasnijoj slici o potrošačima, ali je Miljan Premović istakao u razgovoru sa novinarkom da ona ne mogu postati osnova za odlučivanje.

Dakle, iako se mogu naći tumačenja da je dovoljno raditi samo neurološka istraživanja kao osnov za donošenje odluka i da ljudi praktinčno mogu biti polu hipnositani i obavljati kupovinu, to generalno nije tako. Niti bi to bilo normalno niti etički.