O NAŠOJ KOMPANIJI INTELLIGENCE D.O.O.

"Prikazujemo jasnu sliku o željama, motivima, iskustvima i potrebama ljudi, tj potrošača", kaže naš osnivač Miljan Premović i dodaje: "to saznajemo tako što impementiramo optimalne metričke sisteme koje klijent može da koristi operativno i strateški sa ciljen obezbeđivanja dugoročnog razvoja svog sistema i smanjenja troškova kroz jedinstveno iskustvo koje imaju kupci, zaposleni i stejkholderi. To je Intelligence vizija i misija."

Ko se od klijenata odlučuje da radi sa nama?

Iako su u osnovi metode iste, svaki klijent sa svojim kupcima i zaposlenima je jedinstven. Čak i slični konkurenti na istom tržištu ima svoju posebnost i lični pečat. Klijenti koji vrednuju značaj sopstvene mreže bez podizvođača, sa softverima prilagođenim njihovom poslovanju i profesionalnim timom koji je na raspolaganju u realnom vremenu, su oni koji biraju nas. Kakve su najčešće karakteristike naših klijenata:

✓ Veliki broj zaposlenih i saradnika (min. 50)
✓ Veliki broj maloprodaja (min. 20)
✓ Velika baza kupaca (min. 10.000)
✓ Velika i srednja preduzeća
✓ StartUp-ovi

10+ godina unapređujemo iskustvo potrošača u Srbiji i regionu

Intelligence Market Research je nastao 2011. iz potrebe tržišta za lokalnom istraživačkom kompanijom koja je fleksibilna i dublje razume ponašanje potrošača u ovom delu Evrope. Od tog vremena do danas smo razvili ekspertize koje ne samo da realno mere stepen zadovoljstva, lojalnosti, iskustva, navika i napora potrošača i zaposlenih, već i alate koji unapređuju sve te parametre. Intelligence Marekt Research iako je član najprestižnijih strukovnih asocijacija je ostala u domaćem vlasništvu sa sistemom od preko 4000 saradnika u celoj Srbiji i regionu, te sa pristupom bazi od preko 50.000 članova.

Osnovana kompanija u Beogradu, pokrenut sajt i realizovani prvi istraživački projekti.

Mart 2011.

Februar 2012.

Potpisan prvi veliki godišnji ugovor sa klijentom.

Postali korporativni član ESOMAR-a – prvi iz Srbije u istoriji te organizacije sa pravom glasa.

Jun 2013.

Maj 2014.

Razvili smo prvi domaći mystery shopping softver na osnovu arhitekture koju smo pripremili u odnosu na potrebe naših klijenata.

Pušten u rad naš online panel OrangePanel.com koji nam je omogućio da efikasnije i efektivnije upravljamo CAWI tehnikama.

Oktobar 2014.

Mart 2015.

Postali smo članovi MSPA – najvažnije mystery shopping asocijacije na svetu.

Godina ekspanzije. Počeli sa razvojem nove verzije mystery shopping softvera i izvođene najsloženija istraživanja javnog mnjenja u Srbiji.

Januar 2016.

Maj 2017.

U Beogradu je organizovan najveći mystery shopping događaj u istoriji MSPA Evrope, a mi smo ponosno učestvovali i pomogli orgaizaciji.

Organizovali prvu Mystery shopping konferenciju za klijente i predstavili Perfect Service Program.

Septembar 2018.

Novembar 2018.

Pustili u rad novu verziju mystery shopping softvera MS-SAS.com koja je pružila jedinstven sistem sinergije klijent, mystery shopper i trening modula.

Kupili smo hrvatsku mystery shopping agenciju i otvorili vrata Mystery travel ekspertizi.

Jul 2019.

Septembar 2019.

Prvi u Srbiji uveli Mystery shopping tracking koji podrazumeva kontinuirano praćenje i vrednovanje kvaliteta usluge u FMCG sektoru.

Vanredno stanje. Klijentima besplatna istraživanja o promenama u ponašanju potrošača. Bez otpuštanja i smanjivanja plata

Mart 2020.

Jul 2020.

Objavljen novi sajt.

Objavili smo prvo Online nacionalno reprezentativno istraživanje od kada postoji Internet u Srbiji.

Januar 2021.

Mart 2022.

Sa našim klijentima smo obeležili 11 godina od osnivanja. Hvala!

Potpisan ugovor o saradnji sa FON-om o saradnji na stručnoj praksi.

Oktobar 2022.

April 2023.

Viralna vest o mystery shopping-u naše kompanije u svim medijima u Srbiji.

Nova verzija softvera MS SAS.

Novembar 2023.

Januar 2024.

Početak programa besplatnih profesionalnih konsultacija. Dizajnerski osvežen sajt. Objavljen novi slogan: FROM RESEARCH TO EXCELLENCE _____