O NAŠOJ KOMPANIJI INTELLIGENCE D.O.O.

"Naša vizija je da prikažemo jasnu sliku o željama, motivima, iskustvima i potrebama ljudi, tj potrošača" kaže naš osnivač Miljan Premović i dodaje: "to saznajemo tako što uvek tragamo za novim načinima praćenja promena okruženja, okolnosti i odnosa ljudi prema tome. Plod našeg rada je najslađi kada je on glavni sastojak uspeha naših klijenata. To je naša misija."

Kompanija je osnovana u Beogradu 2011. godine sa ciljem da praktično razvija istraživačke metode. U tom periodu gotovo celokupno tržište istraživanja su držale velike inostrane korporacije. Smatrali smo da domaćem tržištu treba savremen, kastomizovan i cenovno fleksibilan pristup istaživanjima prilagođen ovdašnjim potrošačima i tržištu. Klonili smo se ukalupljenih rešenja.

Bili smo u pravu. Naučno verifikovana istraživanja, savremene tehnike prikupljanja, izuzetno dobra priprema i operativno planiranje imali su za posledicu efikasnu i efektivnu uslugu koje je domaće tržište prepoznalo. Međutim, ne samo domaće. Ubrzo smo postali članovi ESOMAR-a i to prvi korporativni član sa pravom glasa iz Srbije, a nedugo za tim i članovi MSPA.

Danas tržištu nudimo holistički istraživački pristup koji podrazumeva konkretna sažeta znanja i korektivne mere.

Osnovana kompanija u Beogradu, pokrenut sajt i realizovani prvi istraživački projekti.

Mart 2011.

Februar 2012.

Potpisan prvi veliki godišnji ugovor sa klijentom.

Postali korporativni član ESOMAR-a – prvi iz Srbije u istoriji te organizacije sa pravom glasa.

Jun 2013.

Maj 2014.

Razvili smo prvi domaći mystery shopping softver na osnovu arhitekture koju smo pripremili u odnosu na potrebe naših klijenata.

Pušten u rad naš online panel OrangePanel.com koji nam je omogućio da efikasnije i efektivnije upravljamo CAWI tehnikama.

Oktobar 2014.

Mart 2015.

Postali smo članovi MSPA – najvažnije mystery shopping asocijacije na svetu.

Godina ekspanzije. Počeli sa razvojem nove verzije mystery shopping softvera i izvođene najsloženija istraživanja javnog mnjenja u Srbiji.

Januar 2016.

Maj 2017.

U Beogradu je organizovan najveći mystery shopping događaj u istoriji MSPA Evrope, a mi smo ponosno učestvovali i pomogli orgaizaciji.

Organizovali prvu Mystery shopping konferenciju za klijente i predstavili Perfect Service Program.

Septembar 2018.

Novembar 2018.

Pustili u rad novu verziju mystery shopping softvera MS-SAS.com koja je pružila jedinstven sistem sinergije klijent, mystery shopper i trening modula.

Kupili smo hrvatsku mystery shopping agenciju i otvorili vrata Mystery travel ekspertizi.

Jul 2019.

Septembar 2019.

Prvi u Srbiji uveli Mystery shopping tracking koji podrazumeva kontinuirano praćenje i vrednovanje kvaliteta usluge u FMCG sektoru.

Objavljen novi sajt.

Jul 2020.