COMPANY ID

 • Puno poslovno ime: "SAS Intelligence tržišna istraživanja d.o.o. Beograd"
 • Skraćeno poslovno ime: Intelligence d.o.o. Beograd
 • Matični broj: 20715952
 • PIB: 106970575
 • Šifra: 7320 – Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 • Tekući račun: 325-9500600062942-83
 • Direktor: Miljan Premović
 • Adresa: Učiteljska 60, 11050 Beograd – Zvezdara, Srbija
 • Poslovna jedinica Voždovac: Vojvode Stepe 170, 11000 Beograd, Srbija
 • Kontakt telefon: +381.11.288.6106
 • E. pošta: info@intelligence.rs; rfq@intelligence.rs
 • Web1: www.intelligence.rs
 • Web2: www.mysteryshopper.rs

Podaci o identifikaciji
Download

Logo Intelligence d.o.o.
Download