METODE

01

Mystery shop i Mystery visit

Merimo i analiziramo iskustvo koje kupac ima u toku kupovine. Naši odlično pripremljeni i visoko motivisani (tajanstveni) kupci će posetiti Vaš ili konkurentski prodajni objekat i preneti objektivne i subjektivne utiske iz kupovine. Misija (tajanstvenih) kupaca je da se ponašaju u skladu sa scenarijom i verno prenesu specifičnosti koje su zapazili. Oni znaju šta klijentu može da znači jer ih za to pripremamo.

Vrednost za Vas ekspertizom Mystery shop i Mystery visit

Sagledavanje realnog iskustva potrošača i stanja u objektu. Na osnovu posebnih analiza rezultate možete koristiti za strateške promene, ali i operativne naročito u marektingu,prodaji, ljudskim resursima i ePoslovanju. Takođe, programi unapređenja rezultata u prodaji se mogu jasno definisati i izračunati povrat investicije (ROI).

Mystery shop Mystery visit

02

Mystery eShop i virtual

Angažuju se (tajanstveni) kupci koji koriste Interenet za kupovinu ili često koriste pretragu prilikom kupovine. Takođe, aktivni su u korišćenju društvenih mreža i razumeju funkcionisanje modernih komunikacija jer ih svakodnevno za sebe koriste.

Vrednost za Vas ekspertizom Mystery e.shop i virtual

Informacije o "putovanju" kupaca od pretrage, odluke o kupovini, plaćanja, dostave, te podrške koju očekuju se mogu jednostavno prikazati u izveštaju. Uočavanje dobrih ali i ne tako dobrih procesa, može da dovede do lakše kupovine tj. veće potrošnje kupca. Izveštaj ne služi samo kao koretktivni element za operativne izazove, već i kao dodatna vizura za shvatanje načina razmišljanja kupca.

Mystery eShop i virutal

03

Mystery Call

Bilo da se poziva outsource Call centar, prodajno mesto ili direktno veleprodaja tajanstveni kupci se pripremaju kao za bilo koji drugi tip mystery shopping zadatka. Kupci često imaju naviku da pozovu i pitaju "nešto” pre eKupovine ili da se raspitaju o stanju na zalihama. Svaki vid komunikacije naročito kada je kupac sam inicira pruža veliku šansu.

Vrednost za Vas ekspertizom Mystery Call

Kupci neobično cene ljubaznost osobe sa kojom razgovaraju telefonom. Ipak, ovde se meri i vreme čekanja na dobijanje veze, vreme za koje se neko javio, način na koji je komunicirao, da li je rešio problem ili ne, te kako je zaključio razgovor. Ova analiza će omogućiti da otklonite tehničke poteškoće (ako ih ima) ali i subjektivne probleme (ako ih otkrijemo).

Mystery Call

04

Store check

Naši (tajanstveni) kupci svoje veštine koriste i kada treba se utvrdi realnost na prodajnom mestu koje nije vezano za prodajni razgovor već je fokus na okruženju. Misija naših (tajanstvenih) kupaca je da "isčekiraju" po preciznim instrukcijama koje dobiju pozicije POS materijala, ispravnost cena i prikaz cena, izloženost proizvoda ili reklamnih materijala, čistoću po striktnim merilima, tehničku ispravnost elektronskih uređaja...

Vrednost za Vas ekspertizom Store checks

U realnom vremenu možete dobiti informacije o ključnim elementima na prodajnom mestu. Da, naše (tajanstvene) kupce možemo uposliti kao kontrolore kvaliteta u objektima klijenta ili konkurencije. Naše (tajanstvene) kupce u Vašem objektu ili objektu konkurencije niko ne zna, te se ponašanje zaposlenih neće promeniti i prikazaćemo prirodno stanje stvari.

Mystery Store check

05

Mystery travel and Luxory

Među našim saradnicima postoji kategorija koju nazivamo Very Important Mystery Shoppers (VIMS). To su kupci sa iznad prosečnim primanjima koji rade na visokim ili višim pozicijama, te pripadaju višoj društvenoj lestvici. U hotel od 5 zvezdica je svakako lakše (I jeftinije) poslati studenta, ali nije bolje. Kada se radi o luxory prodaji, kupac treba da bude izuzetno precizno odabran.

Vrednost za Vas ekspertizom Mystery travel and Luxory

Detalji su veoma važni u procesu kupovine i prodaje skupih proizovda i usluga. Ipak, detalje prikazujemo i kroz analizu kategorija da bi se prezicno delovalo na "uska grla". Iako su cene luksuznih proizovda visoke, u ovom sektoru je usluga važnija od cene, a od nas ćete dobiti jasnu i detaljnu sliku baš o usluzi.

Mystery travel and Luxory

06

Kvantitativne metode

Kvantitativna istraživanja (pojednostvljeno) podrazumevaju ispitivanje velikog broja ljudi o njihovim mišljenjima, stavovima i iskustvima kako bi se dobile čvrste činjenice i izvršila statistička analiza. Da bi se dobili pouzdani rezultati, bitno je da se ispita dovoljno veliki broj ljudi i da se bude siguran da oni predstavljaju reprezentativni uzorak tržišta koje se ispituje.

Ipak, ako pitanja u upitniku nisu sačinjena na pravi način i ako ispitanik nije na propisan način ispitan, rezultati neće predstavljati mišljenje populacije koja se ispituje.

07

Kvalitativne metode

Kvalitativna istraživanja imaju za cilj dubinsko razumevanje određenog ponašanja kao i otkrivanje motiva za takvo ponašaje kroz specijalno pripremljen intervju i moderaciju. Kvalitativne stufije se sprovode ukoliko želite da saznate ne samo šta misli pojedinac, već i zbog čega to misli. Mogu se koristiti grupna ispitivanja (FGD) ili pojedinačno intervjuisanje (dubinska intervjuisanja).

Obično su kvalitativne metode uvod u kvantitativne studije, a često se nakon kvantitativnih studija ponovo rade kvalitativne metode da bi se dobile najpreciznije informacije. Na ovakav način se meri vrednost određenih stavova potrošača koji su dobijeni intervjuisanjem.

Neki akademski autoriteti iz oblasti istraživanja svrstavaju i mystery shopping u kvalitativna istraživanja, dok neki u kvantitativna. Ipak, mystery shopping je čini se zasebna kombinacija obe metode.

08

Desktop istraživanja

Desktop research metoda podrazumeva pretragu, analizu i strukturiranje informacija koje su dobijene na osnovu egzaktnih relevantnih izvora. Dakle, ova metoda služi da unapred definisanim logičkim algoritmom odvaja bitne informacije iz "mora" podataka koje su dostupne na istraživačkim ili javnim bazama, na Internetu ili drugim bazama podataka (offline ili online).

Pored internih baza podakta i informacija, izvori koje koristimo u desktop istraživanjima su zvanični podaci, baze i izveštaji relevantnih javnih i privranih insistucija.

Ovakva vrsta istraživačke metode se najčešće koristi kao priprema za ulazak na tržište neke kompanije ili plasiranje (novog ili postojećeg) proizvoda na novo tržište

09

QualyQuant

Kada se rade složene istraživačke studije ili projekti, koji obuhvataju kvalitativne i kvantitativne metode (ali i desktop ili mystery shopping) nazivamo: kvali-kvant istraživanja.

Dakle, može čak i da se podrazumeva da deo bude naučno verifikovana studija, deo profesionalna (ne naučna ali reventna), a deo nerelevantna (ali indikativna).

Iako to možda tako ne izgleda na prvi pogled, većina projekata u korporativnom svetu je rađena kvali-kvant pristupom.