METODE

01

Kvantitativne metode

Kvantitativna istraživanja (pojednostvljeno) podrazumevaju ispitivanje velikog broja ljudi o njihovim mišljenjima, stavovima i iskustvima kako bi se dobile čvrste činjenice i izvršila statistička analiza. Da bi se dobili pouzdani rezultati, bitno je da se ispita dovoljno veliki broj ljudi i da se bude siguran da oni predstavljaju reprezentativni uzorak tržišta koje se ispituje.

Ipak, ako pitanja u upitniku nisu sačinjena na pravi način i ako ispitanik nije na propisan način ispitan, rezultati neće predstavljati mišljenje populacije koja se ispituje.

02

Kvalitativne metode

Kvalitativna istraživanja imaju za cilj dubinsko razumevanje određenog ponašanja kao i otkrivanje motiva za takvo ponašaje kroz specijalno pripremljen intervju i moderaciju. Kvalitativne stufije se sprovode ukoliko želite da saznate ne samo šta misli pojedinac, već i zbog čega to misli. Mogu se koristiti grupna ispitivanja (FGD) ili pojedinačno intervjuisanje (dubinska intervjuisanja).

Obično su kvalitativne metode uvod u kvantitativne studije, a često se nakon kvantitativnih studija ponovo rade kvalitativne metode da bi se dobile najpreciznije informacije. Na ovakav način se meri vrednost određenih stavova potrošača koji su dobijeni intervjuisanjem.

Neki akademski autoriteti iz oblasti istraživanja svrstavaju i mystery shopping u kvalitativna istraživanja, dok neki u kvantitativna. Ipak, mystery shopping je čini se zasebna kombinacija obe metode.

03

Desktop istraživanja

Desktop research metoda podrazumeva pretragu, analizu i strukturiranje informacija koje su dobijene na osnovu egzaktnih relevantnih izvora. Dakle, ova metoda služi da unapred definisanim logičkim algoritmom odvaja bitne informacije iz "mora" podataka koje su dostupne na istraživačkim ili javnim bazama, na Internetu ili drugim bazama podataka (offline ili online).

Pored internih baza podakta i informacija, izvori koje koristimo u desktop istraživanjima su zvanični podaci, baze i izveštaji relevantnih javnih i privranih insistucija.

Ovakva vrsta istraživačke metode se najčešće koristi kao priprema za ulazak na tržište neke kompanije ili plasiranje (novog ili postojećeg) proizvoda na novo tržište