O MYSTERY SHOPPERIMA

Mystery shopper, tj tajanstveni kupac je sa razlogom najatraktivnija part time aktivnost na svetu. Tajanstveni kupci nisu tajni agenti već kupci kao i Vi. Razlika je u tome što tajanstveni kupac prolazi obuku kako bi svoje iskustvo ispričao na najbolji način, a za to svoje mišljenje dobija nagradu.

Mystery shopper je najčešće izabrani posao na listama najboljih honorarnih poslova. Prođite našu profesionalnu obuku BESPLATNO i sačekajte svoj prvi zadatak. Našim klijentima znači Vaše mišljenje i iskustvo. Jednostavno - zaradite kupujući.

Obuka za mystery shoppera podrazumeva upoznavanje sa Mystery shopping metodom i testiranje. Testiranje je u vidu testa, zapažanja/slušanja i pisanja kratkog izveštaja. Sve je online, u potpunosti besplatno i bezbedno.

Nakon uspešne obuke i verifikacije dobijate MSPA Intelligence sertifikat za profesionalnu obuku, potpisujemo Etički kodeks i ugovor.

Prijavite se za besplatnu obuku

Mystery Shopping predstavlja merenje kvaliteta usluge, performansi i iskustva unapred pripremljenog potrošača.

Mystery shopping spada u novije istraživačke metode u korporativnom svetu iako su rane naznake bile početkom prošlog veka u SAD kada su ovaj posao radili tajni agenti. Mystery shopping se bazira na stručno ustanovljenim principima koji su strukturirani 1997. godine formiranjem asocijacije "Mystery Shopper Providers Associaion" (MSPA). Evropski ogranak je nastao 2001. godine, čiji je ponosni član i naša kompanija.   Mystery shopping nije špijuniranje, cinkarenje, provociranje, pristrasno i neobjektivno informisanje. Mystery shopping je fer i objektivno sagledavanje stanja objekta, procesa kupovine, okoline i usluge prema unapred datim upustvima i poštujući etičke norme rada.

Mystery shopping nije ako tajanstveni kupac radi procenu za kompaniju u kojoj i sam radi ili ako radi za konkurentsku kompaniju. Nije ni ako se tajanstveni kupac javi na oglas za posao u firmi koju je ranije procenjivao kao tajanstveni kupac. Međutim, sve šta jeste a šta ne najbolje ćete saznati na obuci.

Kada je zadatak obavljen na predviđen način naš klijent ima mogućnost da ispravi nepravilnosti (ako su uočene) i na taj način poboljša svoju uslugu ili proizvod, a od toga svi imaju koristi, i potrošači i zaposleni i klijent.

Prijava na online kurs