Direktor Miljan Premović u centralnom dnevniku PRVA TV o mystery shopping-u

Kategorija: Market vesti Intelligence

Za PRVA TV, Miljan Premović je govorio o primeni mystery shopping metode i o poslu tajanstvenog kupca (mystery shopper-a).

Novinara je zanimala svrha te metode, odnosno da li je njen cilj kažnjavanje ili dobijanje otkaza. Miljan Premović je napomenuo da to ne bi smelo da bude suština metode jer svakome može da se pronađu nedostaci u radu, a naročito sa onima koji rade u sektoru usluga sa krajnjim potrošačima. Cilj mystery shopping metode je merenje performansi iskustva koje ima kupac i poboljšanja uslova da usluga bude na onom nivou na kojem menadžment želi.

Takođe, postavljalo se pitanje kakvi su profili tajanstvenih kupaca, da li je to neka vrsta tajnih agenata i slično. Naravno, i to je jedna od predrasuda, kako je rekao Miljan Premović i dodao: “Tajanstvena kupovina se ne razlikuje od obične kupovine osim što je tajanstveni kupac adekvatno obučen da prenese svoje iskustvo na način na koji mi kao agencija možemo da obrađujemo podatke (i to veliki broj) i da na osnovu toga vršimo analize i dajemo smernice. Svakako, tajanstveni kupac treba da ima nešto bolju pažnju i fokus na “sitnice” ali to nije ništa ekstremno.”

Zahvaljujemo TV ekipi PRVA i TV B92 na prilogu.

Link ka PRVA TV

Link ka B92