RESEARCH PAKETI

Na osnovu naučno i praktično verifikovanih metoda razvili smo konkretna rešenja koja našim klijentima omogućavaju da eksploatišu usluge na optimalan način. Svoje iskustvo i znanje smo pretočili u razvoj merljivih i pouzdanih informacija za donošenje odluka i stvaranje veće vrednosti naših klijenata.

01

Mystery shopping Starter Pack

Prvo skoči pa reci Mystery shop
--
Uspešno uvođenje mystery shopping rešenja za vašu kompaniju. To je ono što ovaj paket nudi.

Mystery shopping je izuzetan alat za merenje i unapređenje u prodaji, iskustvu potrošača i zaposlenih, podizanje nivoa lojalnosti, smanjenje fluktuacije itd.

Uz pomoć našeg paketa uvodimo mystery shopping na način da budući rezultati budu realni, da zaposleni budu spremni da prihvate novine, da top menadžment ima spremne procedure za korišćenje rezultata…

Mystery shop Mystery visit

02

Experience Pack

Tajna uspešne prodaje je – ponovna prodaja!
--
Skoro svako može da proda jednom, ali ponovo samo oni koji znaju svoje kupce. Iskustvo potrošača konvertujemo u metriku i šaljemo klijentu realnu sliku - odmah. Od metrike stvaramo alate za unapređenje prodaje i smanjenje flukuacije zaposlenih.

Na šta odgovaramo (između ostalog): Da li se nudi lojalti program u objektu? Da li se nude dodatni proizvodi na kasi? Da li prodavci znaju glavne karakteristike najvažnijih proizvoda u ponudi? Da li prodavac šalje kupca kod konkurenata? Kakva je atmosfera u objektu kod nas, a kakva kod konkurenata? Koliko se čeka kod nas, a koliko kod konkurenata?

Kome je namenjen ovaj Pack: Ako imate veliki broj maloprodajnih jedinica ili veliki online shop – ovo smo kreirali za vas na osnovu iskustva srpskih i internacionalnih kompanija iz retail sektora.

Naš Experience Plus paket ima jednistveni alat kojim podiže rezultate na realan način. Pažljivo, ali efektivno i efikasno. Komunikacija sa srednjim nivoom menadžmenta, menadžerima u objektu i zaposlenima u prodaji daje izvanredne efekte kod naših klijenata, ukoliko je na osnovu realnih i lako dokazivih informacija sa terena.

Efekti su:

  • povećanje prodaje
  • povećanje lojalnosti kupca
  • smanjenje fluktuacije zaposlenih

Mystery eShop i virutal

03

Design Research Pack

Kreativna rešenja: da budu i lepa i korisna!
--
Korisna za klijenta, a lepa za njegove kupce. Ovaj paket demaskira nejasne reklamne poruke i marketing dizajn. Testira rešenja koje razume/primećuje vaša ciljna javnost i analizira mogućnosti unapređenja već postojećeg dizajna ili marketing rešenja.

Bilo da imate svoj PL (robnu marku), promotivno lice, bilborde po gradu, liflete ili magazine, skupe reklamne kampanje na TV-u, dizajn i sadržaj Instagram profila (ili drugih društvenih mreža)… Gde god da je potreban dizajn, ovaj paket će testirati kako ciljna grupa na njega reaguje.

Paket je namenjen klijentima koji planiraju reklamne kampanje, za koje se odvajaju veliki budžeti, naročito onima koji angažuju zaštitna lica. Ne samo što štedi novac, već i zato što pomaže da se dopre do ciljne javnosti i identifikuje optimalan način kanala komunikacije.

Mystery Call

04

Essential Pack

Sve što treba da se zna o kupcu u jednom paketu.
--
Bez suvišnih informacija, velikih baza i složenih algoritama. Samo profesinalna analiza konkurentskih i vaših ciljnih grupa sa najvažnijim i jasno prikazanim saznanjima.

Ako do sada niste radili profesionalna istraživanja – ovo je paket za vas. U više dimenzija dajemo odgovore na najvažnija pitanja ko su potrošači, kako se ponašaju i razmišljaju.

Na šta odgovaramo (između ostalog): Koje su ciljne grupe? Kakve su navike ciljne grupe? Da li i koje medije, društvene mreže i influensere prate potrošači? Da li su potrošači stvarno zadovoljni onoliko koliko mislimo? Koja je razlika između naših i konkurentskih potrošača? Koji su najefikasniji kanali komunikacije?

Kome je namenjen ovaj Pack: Brzorastućim kompanijama ili start-up kompanijama. Takođe i onima koji do sada nisu radili profesionalna istraživanja ali imaju velike planove.

Mystery Store check

05

Microlocation Scan

Potencijal mikrolokacije i okrivanje realnog stanja u ciljanom objektu.
--
Planirate otvaranje nove lokacije ili želite detaljnu proveru već postojeće lokacije zbog određenih izazova.

Koga možete da očekujete u objektu ili zašto potrošači odlaze?

Ova jedinstvena ekspertiza sublimira nekoliko istraživačkih metoda koje daju jasne smernice kakvo je stanje sa analizom šta dalje.

Najčešće industrije: Roba široke potrošnje, Prodaja nafte i naftnih derivata, Igre na sreću, Maloprodaja (dečija, specijalizovane radnje, pekare…), HoReCa i Luxury segment.

Mystery shop Mystery visit

06

Retail Centar Pack

Bolje je znati nego imati (mišljenje)
--
Paket za bolju pregovaračku poziciju, preciznu reklamne strategiju i brze operativne promene. Klijentu se pruža realan i sveukupan uvid u realnost kvaliteta usluge koji pružaju zakupci, imidž koji tržni centar ima i njegovo poređenje sa drugima sa aspekta kupca, ali i stanje opreme, čistoće i funkcionalnosti zajedničkih prostorija koje krajnji kupac koristi u TC-u klijenta.

Ipak, to nije sve jer za sveobuhvatni uvid ovaj paket predviđa i istraživanje zadovoljstva uslugom donosioca odluka o zakupu i stavove njihovih menadžera koji vode prodavnice u TC klijenta.

Paket se realizije kvali-kvant metodom - sinergija mystery shopping-a, dubinskih intervjua, terenskih anketiranja i online istraživanja.

Mystery Call