Video-prodavnica: Nova generacija maloprodajnih lanaca

Kategorija: Market vesti Intelligence

Nedavna studija kompanije za vizuelne klasifikacije WeSEE otkriva da je 56% potrošača spremno da razmotri korišćenje onoga što se naziva shoppable video kako bi izvršili kupovinu direktno sa videa!

Zanimljivo je da su muškarci zainteresovaniji za ovu uslugu od žena, 1 od 5 muškaraca bi kupovali na ovakav način.

Ovi rezultati dolaze nakon veoma uspešne londonske nedelje mode, gde se po prvi put jasno videlo da online video postaje nov način kupovine. Studija je pokazala da je veća verovatnoća da mlađi potrošači prihvate ovaj zanimljiv način kupovine. Ukupno 32% koji kažu da gledaju online klipove u isto vreme i prate savete od modnih stilista ili dizajnera. Pored toga, gotovo 30% mladih gleda emisije u vezi sa modom online ili na mobilnim telefonima.

Sve ovo stvara velike mogućnosti brendovima da komuniciraju sa mlađim kupcima.

Londonska nedelja mode (LNM) je vodeći modni trend i postaje sve digitalizovaniji događaj. Priličan broj brendova nude online emitovanje svojih modnih revija. Procenjeno je da će 29 emisija sa LNM biti emitovane uživo na YouTube kanalima. Ovo je bez sumnje nov i svež način za maloprodajne lance da dođu do potrošača, a stvara i veliku mogućnost odgovornima za marketing da budu direktno usmereni na potrošače, pored relevantnog online vizuelnog sadržaja.

Dalji nalazi studije pokazuju da je 14% potrošača zapravo videlo predmet koji ih je naveo na kupovinu, dok su gledali online video koji nije u direktnoj vezi sa modom. Britanski modni savet je uživo emitovao brojne revije direktno na svom Twitter nalogu gde je i ponudio odeljak za pitanja i odgovore.