Analiza: Štampani mediji i ponašanje potrošača

Kategorija: Market vesti Intelligence

Reklame u štampanim medijima nas prate, verovali ili ne, još od XVII veka kada su se prvi put pojavile u jednom engleskom nedeljniku. Od tada privlače pažnju kao dobro sredstvo za komunikaciju sa ciljnim javnostima.

Gledajući globalnu sliku na reklame u štampanim medijima se troši oko 27% (19% novine; 8% magazini) od gotovo 500 milijardi dolara godišnje. Od ukupne potrošnje u reklamni prostor najviše se izdvaja u Indiji (38%) i Nemačkoj (32%), a za prostor u magazinima najviše se interesuju u Francuskoj gde ode 14% ukupnog ulaganja.

Štampane medije grubo možemo posmatrati na dnevne i magazine (nedeljne novine), pa ćemo prema toj podeli analizirati rezultate istraživanja koji su izvršeni na svetskom nivou, a tiču se motiva ljudi za čitanjem novina i magazina.

Dnevne novine se više koriste za informisanje o skorim dešavanjima (62% magazin/31% novine), da bi se nešto naučilo (48%/41%) i saznalo nešto o čemu se priča ovih dana (34%/28%). U svim ostalim poljima primat drže magazini. Najvažniji motivi za čitanje magazina su relaksacija i opuštanje (43% ukupnih odgovora), da bi se dobile nove ideje (43%) i pročitao sadržaj od interesovanja čitaoca (44%). Magazini se kupuju i zbog zabave (36%) ali i u periodu kada ljudi žele da provedu vreme samo za sebe i da „popune vreme“ (31%).

Veoma se razlikuju motivi ženske i muške populacije što se tiče čitanja magazina. Žene gotovo po pravilu kupuju magazine da bi se opustile, vreme iskoristile samo za sebe, da bi dobile nove ideje i pročitale željeni sadržaj. Takođe, njihovi motivi su i „moć“ magazina da ih „izbavi iz realnosti“ i oraspoloži. Muškarcima je u glavnom bitno da budu informisani i da nauče nove stvari. I muškarcima i ženama je najmanje važan poklon uz magazin.

Novine i magazini su svakodnevnica i često sredstvo da preko reklama pošaljemo informaciju. Ukoliko kao marketari shvatimo njihovu ulogu u dašnjici, možemo dosta da naučimo o ciljnim grupama i javnostima od interesa. Urednici „starog kova“ treba da razumeju čitaoce i prihvate da nije najvažniji sadržaj (iako je važan). Marketing profesionalci treba dobro da analiziraju da li kupci njihovih proizvoda ili usluga žele da vide reklamu u štampanijim medijima i gde žele da ih vide. Intelligence uspešno identifikuje te razlike.

Autor: Miljan Premović, izvršni direktor