Analiza: Porast uticaja žena na kupovinu

Kategorija: Market vesti Intelligence

Prema istraživanju sprovedenom u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) u 2011. godni, žene potrošači šire sve veći uticaj na kupovinu. One rado dolaze na društvene mreže i koriste „web“ alate kako bi učestvovale u diskusijama vezanim za kupovinu. Često traže preporuke.

Preko polovine (54%) žena koje koriste Internet u SAD smatra da ima odgovornost da pomogne prijateljima i porodici prilikom donošenja odluka o kupovini. Skoro polovina njih smatra da ima uticaja na porodicu i prijatelje da li da nešto kupe ili ne kupe. Međutim, ovaj uticaj rapidno raste, jer je 2008. ovaj stav imalo manje od trećine žena (31%).

Društvene mreže i pregledi proizvoda (karakteristike, komentari itd.) imaju važnu ulogu u odnosu na povećanje ovog uticaja. Poslednjih šest meseci, 46% žena je reklo da je upravo te preglede čitalo. Preko 33% njih je reklo da je nekome preporučilo specifičan proizvod ili uslugu na ovaj način.

 

Grafik 1. Pregled i preporuke proizvoda i usluge (aktivnosti žena u SAD)

 

Žene vole da koriste društvene mreže, poput Facebook-a. Čak 73% žena u SAD ima nalog na Facebook-u, a taj procenat se povećao, jer je u 2010. bio 65%. Takođe, broj „prijatelja“ žena na ovoj mreži je veći kao i broj onih koje „prate“ neke brendove. Prema Fleishman-Hillard/Hearst istraživanju žene prate 12% više brendova nego u 2010. godini.

Milenijals (millennials) genracija rođena od 1992.do 1979.
Generacija milenijals se izdvaja po aktivnostima na mrežama ali i što se tiče odnosa prema preporukama, komentarima u odnosu na brendove (proizvode i usluge). Blizu polovine žena pripadnika milenijals generacije u SAD radije kupuje na Internetu nego u prodavnici.

Izvor: JWS Intelligence