Podsetnik: 3 saveta za ponovno otvaranje prodajnih mesta

Kategorija: Market vesti Intelligence

Nakon ukidanja vanrednog stanja 6. maja 2020. se očekuje da maloprodajna mesta ponovo budu otvorena. 

Želimo da podelimo sa kompanijama podsetnk o tome šta je važno naročito na početku. 

  1. Kupcima će značiti pažnja. Pritisak na zaposlene u prodaji usled promene procedura nekada može biti kontraproduktivan, te njihova pažnja može da bude usmerena na formu, a ne na suštinu. Nemojte izgubiti iz vida: FOKUS JE KA KUPCU!
  2. Kupci će u narednom periodu imati drugačija pitanja nego do sada. Odgovor koji daju vaši prodavci će se nekada tumačiti kao zvanični odgovor kompanije. PRIPREMITE ZAPOSLENE ZA ODGOVORE NA TEŠKA PITANJA!
  3. Potrebno je i nužno da se poštuju mere koje je država strkitno propisala. Neke od kompanija su te mere pooštrile. Svakako su zdravlje i bezbednost zaposlenih i kupaca na prvom mestu, ali ipak mere koje nisu jasne zaposlenim i kupcima, mogu da prouzrokuju kontraefekat. Veoma oprezno pristupite i dobro PRIPREMITE OBJEKTE U SKLADU SA NOVOM SITUACIJOM.

Preuzmite ceo izveštaj BESPLATNO