Najzanimljiviji bilbordi

Kategorija: Market vesti Intelligence

Ovo su prema našem mišljenju najzanimljiviji bilbordi. Lista nije sačinjena po efektnosti u postizanju marketing ili prodajnog cilja već po kreativnosti autora.

Da li se i Vama dopadaju?