M-commerce u 2012.

Kategorija: Market vesti Intelligence

Četvrtina korisnika mobilinih telefona u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj pokazala je interesovanje za korišćenje Near-Field Communication[1] tehnologije i smartphone aplikacija prilikom kupovine i plaćanja putem mobilnih telefona. U Poljskoj i Turskoj jedna trećina ispitanika izjasnila se u korist novih tehnologija, dok je u zemljama BRIK-a (Brazil, Rusija, Indija i Kina) svoj pozitivan stav o novim načinima plaćanja imalo čak dve trećine ispitanika.

Ispitanici su iskazali zabrinutost o bezbednosti novog načina plaćanja korišćenjem naprednih tehnologija. To je jedan od glavnih razloga za što su nepoverljivi prema sistemu plaćanja upotrebom mobilnih telefona. Na svetskom samitu, održanom 15. novembra 2011. učestvovali su vodeći igrači na tržištu elektronskog plaćanja kao što su: Visa Europe, MasterCard Worldwide, Gemalto i Oberthur Technologies. Panelisti i predstavnici ovih kompanija vodili su debatu o tome da li postoje realne osnove za brigu o bezbednosti plaćanja mobilnim uređajima ili je to stvar percepcije.

Uzorak od 13.461 ispitanika u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Nemačkoj, je definisao stav da 69% (potencijalnih) platiša zahteva garanciju da će plaćanje korišćenjem mobilnog telefona biti sigurno.

Međutim, nije samo pitanje bezbednosti čitavog procesa ono što muči korisnike i koči novu platformu plaćanja. Svega 13% Britanaca zna tačno koje kompanije obezbeđuju ovu vrstu usluga, a 14% razlikuje koje vrste usluga mobilnog plaćanja su im na raspolaganju. Sa najavljenim uvođenjem ove usluge kod Vise, PayPala, Mobile Money Networka i zajedničkog projekta tri najveća telekomunikaciona operatera u Velikoj Britaniji nije čudo što postoji konfuzija među potencijalnim korisnicima kako će zapravo ceo taj sistem da izgleda i funkcioniše. Mnogi aspekti novog načina plaćanja su ostali ne razjašnjeni, između ostalog i da li korisnici znaju kome se mogu obratiti u vezi mobilnih plaćanja, da li znaju da njihovi telefoni mogu biti NFC povezani na više načina, da li uopšte znaju koje su prednosti ovakvog vida plaćanja, koje su koristi aplikacije mobilnog novčanika i mnoga druga.

Provajderi finansijskih usluga, telekomunikacioni operateri i maloprodavci moraju osmisliti takvo poslovno rešenje koje će zadovoljiti potrebe korisnika, a sebi omogućiti da iskoristite šanse na ovom tržištu. Svakako se nameće pitanje da li se stav korisnika mobilnih telefona može brzo promeniti kada su u pitanju plaćanja putem ovih uređaja i na kojinačin.


[1] Near field communication (NFC) predstavlja set standarda namenjenih smartfonovima i sličnim uređajima radi uspostavljanja međusobne radio veze. Veza se uspostavlja tako što se aparati nalaze na kratkom rastojanju, svega nekoliko cm jedan od drugog ili tako što se dodiruju. Sadašnje i planirane aplikacije uključuju beskontaktne transakcije, razmenu podataka i pojednostavljeni setup za kompleksnije komunikacije kao što je Wi-Fi.