Kućni ljubimci u Srbiji: ko više voli papagaje a ko mačke?

Kategorija: Market vesti Intelligence

Brojne istraživačke studije otkrile su da ljudi koji imaju nekog kućnog ljubimca su generalno boljeg zdravlja, manje posećuju lekare, više vežbaju i manje su depresivni. Kućni ljubimci takođe mogu imati značajan uticaj kod redukcije alergija i astme ali i pružanja podrške prilikom socijalne interakcije sa drugim ljudima. (izvor: National center for health research)

Iako je teško u potpunosti ispitati uticaj kućnih ljubimaca na čovekovo zdravlje, ne možemo poreći njihov pozitivan uticaj na raspoloženje.

U našem velikom istraživanju saznali smo da 59,9% građana Srbije ima jednog ili više ljubimaca. Psi (76,8%) i mačke (40,8%) su na vrhu liste ljubimaca u domaćinstvima širom Srbije. Više su zastupljeni u ruralnim nego u urbanim sredinama.

Dok skoro podjednak broj muškaraca(76,1%) i žena(77,3%) ima pse za kućne ljubimce, kod mačaka je statistika malo drugačija. 42,4% žena ima mačke, a muškarci nešto manje (38,9%).

Ribice u akvarijumu su zastupljenije na zapadu (8,9%) i jugu Srbije (7,9%), dok su glodari (11,6%) i papagaji (6,6%) najviše zastupljeni na severu.