Koliko negujete odnose sa svojim kupcima?

Kategorija: Baza znanja o istraživanjima Market vesti Intelligence

Relationship marketing, odnosno marketing odnosa sa kupcima, predstavlja dugoročnu strategiju sa fokusom na izgradnju bliskih odnosa između kompanije i kupaca. Istraživanja su pokazala brojne benefite ulaganja u ovu vrstu strategije. Ne samo da je isplativije plasirati nove proizvode i usluge već postojećim kupcima (čak 6-7 puta jeftinije), već je i manja verovatnoća da će kupci sa kojima se duži vremenski period gradi kvalitetan odnos, napustiti kompaniju.

Iako istraživanja navode da čak 85% ispitanih kompanija zaista vide vrednost u izgradnji odnosa sa kupcima i navode da su im ti odnosi važni za poslovanje, tek 24% njih je sprovodilo tu strategiju u 2020., dok 19% ispitanih kompanija navode da će tu strategiju zadržati i u 2021. godini.

Iako popusti, programi lojalnosti i personalizovane usluge mogu pomoći u izgradnji odnosa sa kupcima, oni predstavljaju samo početak. Za odnos koji je mnogo složeniji a samim tim i kvalitetniji, potrebno je da se povežete sa svojim kupcima, proizvedete prijateljska i druga prijatna osećanja kod njih sa kojima se ne mogu takmičiti ni jedna cena, marketinška kampanja ili popust.