Kako pomoći kupcima da vas lakše kontaktiraju?

Kategorija: Market vesti Intelligence

Sa aspekta kupaca, pronalaženje kontakt podataka kompanije predstavlja prvi korak ka rešavanju njihovog problema. Taj korak treba da bude jednostavan i lak. Međutim, istraživanja  pokazuju da čak 41% svih ispitanih kompanija nema kontakt informacije vidljive na svom web site-u ili su ti podaci slabo vidljivi. (www.superoffice.com)

Kompanije koje su se našle na listi najboljih u svojoj klasi, imaju adresu e-pošte i/ili broj telefona veoma jasno vidljiv na početnoj strani njihovog web site-a te su olakšali kupcima da ih što pre pronađu. Osim što olakšava kupcima kontakt, ovakav potez kompanije odaje utisak kupcima da oni žele da ih čuju i da žele da im pomognu u rešavanju problema. Kupci ističu da je frustrirajuće kada kompanije svoje kontakt podatke drže na nekim teško dostupnim lokacijama svog web site-a te im je potrebno vremena da istražuju ne bi li stupili u kontakt.

Nadovezujući se na ovo istraživanje, kompanija KoMarketing Associates je sprovela svoje istraživanje, te su otkrili da će čak 79% B2B kupaca napustiti web site ako kontakt podaci nisu vidljivi. Dakle, ovo nije problem samo kod redovnih kupaca, već postoji riziku gubitka i nove poslovne saradnje.