Izlaganje izvršnog direktora Miljana Premovića u Privrednoj komori Srbije na temu strateškog pristupa pozicioniranju nacionalnog brenda

Kategorija: Market vesti Intelligence

U četvrtak 13. aprila 2017. godine na sastanku Udruženja za turizam Privredne komore Srbije, na poziv sekretarke Milice Čubrilo Filipović, izvršni direktor naše kompanije Miljan Premović govorio je o strateškom pristupu pozicioniranju nacionalnog brenda.

Privredna komora Srbije

Premović je izrazio zadovoljstvo što je dobio poziv da govori i istakao da važno što se ponovo pokreće tema pozicije imidža Srbije u svetu i neophodnost izrade strateškog dokumenta za izgradnju nacionalnog brenda. Takođe je istakao da su se upravo na skupovima privrede i predstavnika države ovakve inicijative pokretale i u onim državama koje danas imaju izgrađen jak nacionalni brend.

„Elementi nacionalnog brenda ne mogu da budu samo turizam ili kultura, niti gradovi ili investiciona klima. Nacionalni brend je složen, sadrži sve ovo ali zajedno podstiče bolji imidž koji svim građanima, privrednicima i državi daje dodatnu vrednost. Zato svaka država mora da ima svoj pristup iako su određena osnovna pravila ista za sve.” Prema Premovićevom mišljenju, „ono što je sa stanovišta naše zemlje dobro je što imamo znanja da sagledamo i izmerimo našu poziciju u odnosu na druge i što od nas zavisi kakav će plan razvoja da bude. Ono što je loše je da se još uvek nije počelo sa tim procesom i da je za rezultate koji su vidljivi potrebno više godina, odnosno period je duži od mandata jedne vlade. Takođe, iako na prvi pogled činjenica da je Srbija nevidljiva na najrelevantnoj listi koja meri brend imidž nacija može da zvuči loše, to nije tako. Lakše je napraviti brend od početka, nego sa negativnim imidžom”.

Premović je pojasnio da je za početak neophodno izvršiti niz kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja i podržao podnošenje inicijativu za izradom starteškog dokumenta u cilju pozicioniranja nacionalnog brenda Srbija.