Istraživanje – Masovne poruke e. poštom (UK)

Kategorija: Nekategorizovano

U prilogu je izvod iz istraživanja koje je uradila kompanija „Transactis“ iz Velike Britanije u toj zemlji 2011. godine. Rezultati tog istraživanja su sledeći:

  • 80% primalaca elektronske pošte će otići kod konkurenta ako dobija nerelevantne poruke;
  • 88% primalaca neće davati informacije o sebi ukoliko im buduće poruke ne budu lično prilagođene. Čak 86% kaže da je spremno da se odjavi sa „mail“ liste zbog toga;
  • 81% je veoma zabrinuto ako kompanija ima više podataka o njima od onih koje su oni sami dali. Dakle, postoji velika sumnja u regularnost ovakvog postupka;
  • 65% kaže da im kompanija šalje ponude za proizvode koje pre toga nikada nisu kupili;
  • 52% kaže da im kompanije ponovo šalju ponude za proizvod koji su već kupili;
  • Većina bi preduzela pravne mere u zaštiti svojih podataka, pogotovo ako se posumnja u to da se ona prodaju.

Da bismo imali dobre rezultate prilikom kampanja slanja elektronske pošte moramo da uvažimo sijaset pravila. Od valjanog sastavljanja liste, preko kreiranja sadržaja, interakcije sa potrošačem, do čuvanja njihovih podataka.

„Spamovanje“ pored toga što ima ozbiljne nedostatke u efikasnosti ono je i nepristojno i nemoralno. Celo istraživanje možete preuzeti ovde.