32 milijarde $ za Internet reklame u SAD

Kategorija: Market vesti Intelligence

Potrošnja na Internet reklamiranje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) će porasti više od 20% u 2012. godini i dostići vrednost od gotovo 40 milijardi američkih dolara (USD). Internet oglašavanje se pokazalo kao dobar alat u doba ekonomske krize u SAD-u i ono beleži najveći rast.

Potpuno je jasno da bez Interneta ne funcionišu integrisane marketing komunikacije, a opcije koje Internet nudi predstavljaju veliki konfor za marketing stručnjake i kreativce. Do 2016. godine će se gotovo udvostručiti tržište „Online“ reklama i dostići će 62 milijarde USD.

 

Ovaj brz rast, odnosno neposredna korist od reklamiranja koje kompanije imaju, je prouzrokovao da se neki tradicionalni mediji, zanemare, pogotovu dnevne novine i magazini. Ove godine (2012.) se očekuje da će ukupna potrošnja u Internet reklamiranje prevazići ulaganje u novine i magazine zajedno. U „Online“ reklamnu komunikaciju se očekuje 39,5 milijardi USD ulaganja, a u novine i magazine zajedno 33,8 milijardi USD.

 

 

 

Iako potrošnja za “Online” reklame raste brže od reklamiranja na televiziji, ipak se ne očekuje da će ovaj način komunikacije sa potrošačima prevazići televiziju do 2016. godine. U 2011. godini gotovo duplo više se ulagalo u TV. Dakle, TV je i dalje najbolji tj. najefikasniji način, generalno posmatrno, da se predstave proizvodi ili usluge.

 

 

 

 

Ekonomska kriza je po svemu sudeći uticala na to da se ulaganja u reklamiranje povećaju. Borba za tržište u SAD-u je oštrija, pa je ukupan rast ulaganja u reklame u 2011. godini bio 6,7% i iznosio 169,5 milijardi USD. Između 2012. i 2016. se očekuje ukupni godišnji rast između 3% i 4% U tom periodu predviđa se da „Online“ reklamni kanali komunikacije budu među vodećima, odnosno jednako značajni kao i televizija.

Izvor: eMarketer