Intelligence d.o.o. na sajmu zapošljavanja Link2Job

Kategorija: Market vesti Intelligence

Intelligence d.o.o. će učestvovati na sajmu zapošljavanja Link2Job koji se održava u Beogradu u hotelu Jugoslavija 14. oktobra od 10h do 18h.

Interesovanje na prošlom sajmu je bilo izuzetno! Hvala vam!

Nakon odličnog iskustva sa prošlog sajma, za ovaj smo pripremili dve osnovne ponude za zainteresovane.

  1. Praksa za poziciju HR manager assistant
  2. Intelligence d.o.o. Mystery Shopper

HR manager assistant.

Praksa za HR manager assistant-a se sastoji iz dva dela. U prvom delu koji traje mesec dana kandidat prolazi kroz osnovnu obuku:

  • Rad našem profesionalnom softveru za mystery shopping SAS
  • Obuka za mystery shopper-a, polaganje ispita i dobijanje sertifikata
  • Obuka u komunikaciji sa tajanstvenim kupcima
  • Priprema tajanstvenih kupaca za procenu
  • Verifikacija procena
  • Priprema materijala za pisanje izveštaja

U drugom delu, koji traje 3 meseca, se stažira i kroz praksu primenjuje stečeno znanje. Postoji mogućnost i plaćene prakse.

Do kraja godine primamo jednog kandidata.

Intelligence d.o.o. Mystery shopper.

Tajanstveni kupac je prosečan potrošač koji na objektivan način izveštava o svom iskustvu u kupovini na osnovu unapred pripremljenog scenarija od strane Intelligence d.o.o. Da bi neko postao tajanstveni kupac naše kompanije neophodno je da ima sertifikat MSPA ili da prođe profesionalnu obuku u našoj kompaniji, tj. položi ispit, potpiše etički kodeks i dobije sertifikat.

Nigde u svetu, pa ni kod nas, tajanstveni kupac nije zaposlenje koje podrazumeva stalno radno mesto (full time job). To je svuda honorarni posao jer po definiciji je tajanstveni kupac zapravo – prosečan kupac. Samo što je taj kupac posebno obučen i pripremljen za svoj rad.

Za učesnike sajma koji žele da prođu obuku za tajanstvenog kupca smo obezbedili popuste, a za više informacija o tome kako da postanete tajanstveni kupac, pročitajte ovde.

Prijavu možete poslati i na hr@intelligence.rs ili se prijaviti preko softvera ms-sas.com