Generalni direktor Miljan Premović za RTS-a o sloganima i nazivima koalicija

Kategorija: Market vesti Intelligence

Za Jutarnji program Radio televizije Srbije 01. marta 2020. generalni direktor Intelligence d.o.o. Miljan Premović govorio je o sloganima i interesantnim nazivima koalicija.

Premović je potvrdio da su slogani značajan činilac u političkoj kampanji, a da nazivi kolacija treba da postignu više ciljeva. Često se rade složene istraživačke studije koje treba da testiraju i odrede vrednost slogana ili naziva političke kampanje.

“Prva asocijacija kod tih naziva ne mora da bude politička. Ona prvenstveno, u prvom efektu, treba da bude interesantna, da privuče pažnju, a naročito ako nema neku direktnu političku poruku. Sekundarno, asocijacije koje slede dalje treba da pošalju biraču poruku, ona ima na taj način holistički efekat. Mogu da pogode suštinu”, istakao je Premović

Ceo sinak je na ovom linku: https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politika/3871371/izbori-kampanja-slogani.html