Da li su nenaučne vrste istraživanja pogrešne?

Kategorija: Baza znanja o istraživanjima

Ne. Kao što sat koji je ne radi pokaže tačnije vreme od najprecizijeg sata i to dva puta dnevno, nenaučna istraživanja ponekad daju tačne rezultate. Međutim, daleko je veća verovatnoća da će na ovaj način rezultati biti netačni.

Najčešći oblici nenaučnih istraživanja su telefonskim putem sprovedena od strane televizijskih programa i istraživanja putem samo-odabira na internetu. Ova dva načina imaju i dva nedostatka.

Prvo, njihovi uzorci predstavljajnu samoodabir, tačnije proizvoljni su u odnosu na onog ko ih sprovodi. Ovakva ispitivanja imaju tendenciju da privuku osobe koje su pristrasne u vezi sa temom ankete, umesto da obezbede reprezentativan uzorak.

Drugo, ovakve ankete retko prikupljaju dodatne informacije (kao što su godine i pol) koje bi omogućile neki sud o uzorku.