Da li se može verovati istraživanjima sprovedenom online?

Generalno da, ali odgovor zavisi i od populacije koja se ispituje, a odgovor je isti i za telefonska i za Face-To-Face intervjuisanja, a ne samo za Internet. Ukoliko do reprezentativnog uzorka ovih ljudi može da se dođe na bilo koji od ovih načina intervjuisanja, odgovor je da, istraživanju se može verovati. Ono što garanture reprezentativnost svakog … Više

Da li način na koji je pitanje postavljeno ima uticaja na odgovore?

Svakako! Postoji čitava nauka o tome kako pitanja treba da budu formulisana, na osnovu onoga što znamo o načinu na koji ljudi primaju informacije. Ali ovo je i pitanje zdravog razuma. Važno je da se gleda pitanje koje se postavlja i, ukoliko je moguće, da se provere postavljena pitanja pre toga. Pitanja mogu da sadrže … Više

Kad pročitam ili vidim rezultate ispitivanja, kako mogu da znam da li da ih shvatim ozbiljno ili ne?

Proverite sledeće: Ko je sproveo ispitivanje? Da li je to bila priznata, nezavisna kompanija za istraživanje članica relevantih asocijacija? Ako nije, onda uzmite rezultate sa rezervom. Ako niste sigurni, onda je to spremnost da se odgovori na pitanja u nastavku. Priznate kompanije će obezbediti sve informacije koje su vam potrebne kako biste procenili ispitivanje. Ko … Više