Benefiti mystery shopping metode: Mystery shopping i nagradne igre

Kategorija: Baza znanja o istraživanjima Market vesti Intelligence

Mystery shopping je sjajna metoda koja pruža širok spektar informacija sve sa ciljem poboljšanja usluge ka vašem krajnjem kupcu ili korisniku.

U kojoj korelaciji se nalaze Mystery shopping metoda i nagradne igre? Nagradne igre su veoma često sastavni deo poslovanja, sa ciljem promovisanja novih proizvoda, usluga i građenja odnosa sa kupcima. Mystery shopping tu dolazi kao odličan pomoćnik prilikom provere da li sve ide po protokolu i da li zaposleni na pravilan način komuniciraju nagradnu igru i njena pravila krajnjim kupcima.

Fleksibilnost koju pruža Mystery shopping metoda pomaže kompanijama da utvrde da li postoje neke nejasnoće ili nepravilnosti kod predstavljanja nagradne igre, i daje mogućnost brzog reagovanja i otklanjanja nekih nedoumica kod samih zaposlenih, kako bi oni na što bolji način prezentovali nagradnu igru.

Brzim reagovanjem otklanja se mogućnost greške ali se i povećava učešće kupaca u nagradnoj igri i pospešuje prodaja. Ovo takođe može da se primeni i na sve aktuelne promocije i/ili bilo šta što želite da proverite na mestu prodaje uz pravilan odabir Mystery shopping tehnike.