Stalni konkurs za tajanstvene kupce – mystery shoppere

Kategorija: Market vesti Intelligence

O tajansvenom kupcu

Tajanstveni kupac je u isto vreme i ozbiljna i zabavna aktivnost. Ako za nekoga važi pravilo “zaradite kupujući” onda je to za tajanstvenog kupca. Dobro se pripremite, odete u kupovinu, često zadržite to što ste kupili, napišete izveštaj o svom iskustvu i budete nagrađeni. To je to.

Tajanstveni kupac je osoba koja obavlja kupovinu na način kako bi to inače radila ali je posebno pripremljena da dobro uočava stvari i svoje iskustvo nama prenese. Tajanstveni kupac je dakle – kupac, nikako “cinkaroš” ili “inspektor”. Cilj ovog posla je da se uvide nedostaci u usluzi koje kompanije pružaju potrošačima, a koje se kasnije mogu popraviti ili unaprediti za dobrobit potrošača. A svi smo potrošači, zar ne?

Šta nudimo:

 • Profesionalnu obuku (koja je besplatna)
 • Stalnu podršku i detaljnu pripremu
 • Redovnu nadoknadu troškova i nagrade za najbolje
 • Napredovanje u karijeri tajanstvenog kupca (postoje četiri ranga)
 • Napredovanje kroz tipove posla (od kupca u FMCG do gosta u hotelu)
 • Profesionalne seminare (koji nisu obavezni)
 • Mogućnost učestvovanja na drugim istraživačkim projektima 

Od kandidata očekujemo:

 • Nepristrasnost i objektivnost
 • Preciznost i dobru memoriju
 • Diskreciju (nikome se ne govori da radite ovaj posao)
 • Komunikacione veštine
 • Sposobnost da jasno i verno prenesu svoja zapažanja i mišljenja

Zadaci (najčešće):

 • Obilaženje prodajnih mesta (prodavnica, benziskih stanica, butika, tržnih centara…)
 • Poštovanje predviđenog scenarija i načina rada
 • Ocenjivanje profesionalnosti i ljubaznosti zaposlenih, enterijer i eksterijer prodajnog mesta i sl.
 • Pisanje izveštaja u rokovima
 • Profesionalnost i tačnost

Ko može da se prijavi:

Svi punoletni građani Republike Srbije koji su završili najmanje četvorogodišnju srednju školu ili gimnaziju. Ne postoje ograničenja u godinama ili radnom statusu. Možete biti student, zaposlen, nezaposlen, penzioner… Nema ograničenja da li živite u većem ili manjem mestu.

Iskustvo u ovom poslu nije neophodno, ali ako ga imate važno je da to napomenete.

Procedure prijave:

Registrujte se na našem softveru ms-sas.com gde ćete popuniti osnovne podatke o Vama. Nakon toga će Vam pristupni podaci za Vaš profil stići na mejl koji ste ostavili. Nikako se ne prijaljujete sa poslovnog mejla, ako ga imate, već isključivo sa privatnog, Vašeg ličnog, mejla. Posle toga, uđite u Vaš profil i dopunite ostale podatke o sebi.

Tada ste ušli u sistem testiranja. Testiranje se sastoji iz dva jednostavna dela. Prvi polaganje testa (dobićete materijal da se pripremite), a drugi je rešavanje studije slučaja. Za taj zadatak nećete imati troškova niti dobiti naknadu od nas, već ćete uraditi procenu kada idete redovno u kupovinu za sebe.

Važno za prijavu:

U zavisnosti od postignutih rezultata i zahteva klijenta, zavisiće i kada će kandidati biti kontaktirani za prvi posao. Svakako će kandidati biti blagovremeno obavešteni o svom statusu, a mi ne možemo da garantujemo da će svi moći da dobiju zadatke. 

Naknade troškova:

Naknade troškova zavise od vrste posete, složenosti upitnika, daljine projadnog mesta i sl. Naknade se isplaćuju najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Za sve dodatne informacije ili tehičke napomene, pišete na karijera@intelligence.rs

Ako imate iskustva kao tajanstveni kupac i/ili imate sopstveni automobil, molimo Vas da nam se posle prijave na našem softveru obratite elektronskim putem sa tom napomenom.

Napomena: Mystery shopper (tajanstveni kupac) nigde u svetu, pa ni kod nas, nije pozicija za stalno radno mesto, već je to povremeno angažovanje.