Novogodišnja poklon analiza: BG kafići – Ko posećuje beogradske kafiće i ko sa kim sedi?

Kategorija: Market vesti Intelligence

U beogradskim kafićima najčešće sede dva gosta. Generalno nešto više muškaraca (56%) nego žena posećuje kafiće, a da dame retko sede same pokazuje najnovije istraživanje naše kompanije koje je sprovedeno oktobra 2015. godine.

Muškarci vole da sami popiju piće u pre podnevnim časovima, uglavnom radnim danom, a većina takvih «solo drinkera» ima između 25 i 45 godina. Kada žene sede same, a to je retko (5%), to je obično vikendom.

Ako govorimo o zauzetosti stolova za kojima sede dvoje ljudi, tada relativnu većinu čini muško-žensko društvo (37%), međutim kada za stolom sedi više osoba onda su češća «istopolna» društva i to muška.

Muško društvo se najčešće sreće kada kada za stolom sedi troje ljudi, a to se najčešće zbiva vikendom u popdnevnim satima. Verovatnoća da sretnete tri žene za stolom (u ukupnom udelu) iznosi svega oko 4%. Kada u kafiću sedi više od četvoro ljudi, najčešće je u pitanju muško društvo (ponovo), dok žene u većem društvu sede ako za stolom ima bar jedan muškarac.

Iako je najčešći odgovor da nema pravila, ipak relativna većina kaže da posećuje kafić svaki dan ili bar jednom ili dva puta nedeljno. U grupi onih koji najčešće idu u kafić, tačnije među onima koji svakodnevno idu u kafiće, najviše je studenata i učenika, dok su među onima koji idu jednom do dva puta nedeljno ili mesečno najviše onih koji su zaposleni (i to u privatnom sektoru).

Zaposleni u državnom sektoru idu slabije dok domaćice i poljoprivrednici idu u kafiće veoma retko ili skoro nikad. Ovakava distribucija upućuje na moguće marketinške aktivnosti koje bi bile upućene upravo prema populaciji zaposlenih u privatnom sektoru koji idu jednom do dva puta nedeljno ili mesečno u posetu kafićima. Trećina osoba čija su primanja preko 90.000 RSD svakodnevno posećuju kafiće. Sa druge strane sličnu naviku da svakodnevno i veoma često posećuju kafiće su i oni koji nemaju stalna primanja, što upućuje na moguću nisku potrošnju, ali o tome ćemo se više baviti u narednom broju. Jedna od stabilnih kategorija jeste ona koja imaju primanja od 40-60.000 dinara, odnosno taj segment posećuje kafiće češće od ostalih jednom ili dva puta mesečno. S druge strane možemo primetiti velike razlike između kafića koji su locirani u blizini neke od univerzitetskih objekata i kafića koji su u blizini poslovnih centara.


Istraživanje obavljeno u saradnji sa InBar magazinom i objavljenom u InBar magazinu za decembar 2015. godine.


Metoda

Koristili smo slučajan stratifikovan uzorak na 12 zona u Beogradu, koji su obuhvatali centar, gradska šetališta, naseljena mesta i periferiju. U istraživanju je učestvovalo ukupno 600 ispitanika, koji su posetili bilo koji beogradski kafić u poslednja dva meseca (ukupno jedno skrining pitanje). Istraživački alat je bila anketa, a tehnika „PAPI – F2F” (intervjuisanje licem u lice uz pomoć papirne ankete). Anketa je bila specijalizovana za temu (nije bila omnibus) i ticala se isključivo teme beogradskih kafića.