Žene i muškarci ekonomisti – razlika je prilična

Kategorija: Market vesti Intelligence

Nasuprot verovanju pokojnog Muamera Gadafija da su žene i muškarci isti, stim što žene imaju dar da rađaju, a muškarci ne (kao što piše u Zelenoj knjizi), studija koju su radili stručnjaci sa Univerziteta iz Nebraske dokazuje drugačije, bar što se tiče ekonomije. Zapravo, zaključak studije je da postoji priličan jaz u ekonomskim i političkim pogledima kod eksperata iz oblasti ekonomije u SAD-u u odnosu na pol. Studija je obuhvatila samo ekonomiste koji su na izvršnim pozicijama.

Žene više preferiraju ulogu vlade u ekonomiji, a muškarci ipak veruju u tržište i poslovanje. Čak 65% ispitanica je reklo da američka ekonomija nije preterano regulisana, dok to mišljenje deli svega 41% njihovih kolega.

„Kao grupa mi smo tržišno orjentisane“, kaže koautorka En Meri Mej, „ali kao individue žene bolje prihvataju nove zakone, propise i mešanje Vlade u ekonomske aktivnosti“.

Ovaj stav je još zanimljiviji ukoliko se uporedi sa skorašnjim istraživanjem koje je sproveo „Google“ vezano za izbore u SAD-u. „Google“-ovo istraživanje pokazuje da predsednika Obamu podržava čak 10% više žena od njegovog protivkandidata Rumnija, koga podržava 3% više muškaraca. Naravno, rezultati su interesantni kada se uzme u obzir da predsednik Obama predstavlja „demokrate“ koji više naginju socijalno regulativnim merama nasuprot „republikancima“ koji su više konzervativni.

Kakvi su stavovi po drugim pitanjima:

  • Zdravstveno osiguranje, 40% žena ekonomista smatra da poslodavac mora da plaća osigurnje, dok se 37% protivi; kod muškaraca je taj odnos potpuno drugačiji. Ukupno 52% njih se protivi, a podržava svega 21% što pokazuje veoma liberalan stav muškaraca ekonomista.
  • Obrazovanje, žene se protive (mada je tesna razlika) vaučer sistemu za školovanje dece i studenata (sa vaučerima može da se bira državna ili privatna škola), dok muškarci više vole tu ideju – 61% je za, a protiv 14% ispitanih.
  • Standardi za zaposlene, žene veruju da politika koja se tiče standarda rada (radnih sati i sl.) treba da se ujednači sa inostranstvom, dok se muškarci ne slažu sa tim (60% nasuprot 23%).

Stavovi mušakraca i žena se ipak podudaraju oko toga da je ekonomija u Evropi isuviše regulisana, da su izdvajanja za vojsku SAD-a prevelika, ali i da je “Wall Mart” koristan i dobar za društvo.

Iako je u ekonomiji tradicionalno više muškaraca, danas je čak 1/3 žena doktoranata iz oblasti ekonomije (u SAD-u). Ekonomski savet Bele kuće je od 1946. godine imao samo tri žene na funkciji predsednika i to dve Bil Klinton i jednu Barak Obama.

Studiju je objavio “USA Today”