Šta je ispitivanje javnog mnjenja i šta ga čini naučnim?

Kategorija: Baza znanja o istraživanjima

Ispitivanje javnog mnjenja je naučno i reprezentativno istraživanje namenjeno otkivanju i merenju stavova određene grupe – npr. stavovi glasača određene zemlje (za politička istraživanja), stavovi roditelja ili tržišnih učesnika.

Postoje dve osnovne karakteristike naučnih istraživanja:

  1. Ispitanici su izabrani od strane istraživačke organizacije prema određenim kriterijumima kako bi se osigurala reprezentativnost ili će to biti urađeno slučajno
  1. Izbalansiranost ispitivanja. Npr, ako izabrana populacija ima 52% žena, a među njima je 30% starije od 55 godina, onda će se naučnim istraživanjem ove dve grupe predstaviti verodostojno, a pitanja će biti balansirana i neće navoditi ispitanika na određeni odgovor.