Koliko često koristimo laptop i desktop računare?

Kategorija: Market vesti Intelligence

U našem nacionalno reprezentativnom i naučno verifikovanom istraživanju koje smo sproveli u decembru 2020. godine, čak 25% Beograđana navelo je da najčešće tokom dana koristi laptop ili desktop računare. Na severu Srbije takođe se svakodnevno koriste računari (21,7%), dok nešto manje na zapadu(19,9%) i jugu(18,7%).

Posmatrajući celu Srbiju, ovo je češći slučaj u urbanim (23,6%) nego u ruralnim sredinama (16,5%).

S obzirom da 74% kupaca smatra iritantnim kada sadržaj web sajta ne prati njihove potrebe (qminder.com) i na količinu korišćenja desktop i laptop računara, koristi od prilagođavanja sadržaja web sajta i osluškivanja želja kupaca su mnogobrojne.