Istraživanje tržišta

Kategorija: Nekategorizovano

U dosadašnjoj praksi najmoćnijih kompanija (vlasnika najvrednijih brendova) se pokazalo da je marketing jedan od osnovnih alata za uspeh na tržištu. Kao osnova svake dobre marketing odluke stoji istraživanje tržišta, tj. detaljna istraživanja ponašanja potrošača. Ovakve odluke mogu da donesu prilično novca i veliki uspeha na tržištu. Međutim, one mogu da donesu dosta problema i odnesu puno novca iz kompanije.

Intelligence Tržišna istraživanja d.o.o. primenjuje i razvija savremene i moćne alate koji pomažu da se smanji rizik složenih odluka, omogući sagledavanje tržišta sa što više strana i da inspiriše marketare i donosioce odluka na nove ideje.

Razlog zašto potrošač nešto kupuje može da bude u njegovom društvenom statusu, trenutnom emotivnom stanju ili nešto sasvim drugo. Dakle, način kako će neka kompanija da komunicira sa potrošačima u mnogome zavisi od informacija koje dolaze upravo od samih potrošača. Pod komunikacijom se u ovom smislu podrazumeva sve, od promocije i cene, pa do samog mesta na kome se dešava prodaja.

Intelligence metode će omogućiti uvid u sve aspekte funkcionisanja tržišta tj. ponašanja potrošača. Naši ljudi su na prvom mestu zaljubljenici u ovaj posao i vrhunski profesionalci.

Mi istražujemo, Vi otkrivate, a uspeh je zajednički! ReSearch, Find&Win!