Intelligence d.o.o. na Business Quality Academy Fakulteta organizacionih nauka

Kategorija: Market vesti Intelligence

Naša kompanija će 5. i 6. decembra 2016. godine učestvovati na Business Quality Academy (BQA) koje se održava na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

BQA je projekat organizovan od strane studenata sa smera Menadžment kvaliteta i standardizacija i podržan je od strane Ministarstva omladine i sporta vlade Republike Srbije i Grada Beograda.

Namenjen je studentima svih usmerenja Beogradskog univerziteta i ima za cilj da pruži informacije, smernice i preporuke koje se tiču realizacije stručnih praksi u nekim od vodećih kompanija u Srbiji i regionu.

Emilija Ivančajić, research executive naše kompanije će predstaviti naš rad i usluge, kao i mogućnost za prakse, honorarne poslove i usavršavanje.