Novogodišnja poklon analiza: BG kafići – Najlepši beogradski kafić je…

Kategorija: Market vesti Intelligence

Neko kaže da je lepota subjekivna, a neko da je lepota univerzalna i objektivna. Ove dileme su ipak za filozofske rasprave, a za nas koji se bavimo marketingom (u poslenovom smislu) je relevantno samo ono što kažu naši kupci ali i stejkholderi. Zato smo i pitali naše ispitanike koji beogradski kafić je najlepši, a značajna populacija (38%) jasno zna koji je najlepši beogradski kafić.

Od preko 100 kafića koje su naši ispitanici izdvojili kao njima «najlepši» na prvom mestu je kafe restoran Boutique u centru Beograda (Trg Republike i Knez Mihailova), a drugu mesto dele takođe kafe restorani Kasina i Kalemegdanska terasa. Interesantno je to da su sva tri odabrana objekta za koje Beograđani kažu da su najlepši – kafe restorani. Ipak, 19% ispitanih smatra da ne postoji kafić sa takvim karakteristikama da bi ih oni okarakterisali kao «najlepši».


Istraživanje obavljeno u saradnji sa InBar magazinom i objavljenom u InBar magazinu za decembar 2015. godine.


Metoda
Koristili smo slučajan stratifikovan uzorak na 12 zona u Beogradu, koji su obuhvatali centar, gradska šetališta, naseljena mesta i periferiju. U istraživanju je učestvovalo ukupno 600 ispitanika, koji su posetili bilo koji beogradski kafić u poslednja dva meseca (ukupno jedno skrining pitanje). Istraživački alat je bila anketa, a tehnika „PAPI – F2F” (intervjuisanje licem u lice uz pomoć papirne ankete). Anketa je bila specijalizovana za temu (nije bila omnibus) i ticala se isključivo teme beogradskih kafića.