Novogodišnja poklon analiza: BG kafići – Kakve karakteristike beogradski kafić treba da ima?

Kategorija: Market vesti Intelligence

Od 18 ključnih faktora ispitanicu su definisali 7 najvažnijih za njihov izbor kafića u kome će sedeti. Beograđani smatraju da je ključno da kafić bude mirno mesto za razgovor i da ima ljubazno i prijatno osoblje. Važno je i da postoji besplatan pristup Internetu, te se podrazumeva da taj signal mora biti brz. Takođe, bašta, pogled i udobnost stolica tj. fotelja se vrlo cene.

Ipak vrlo važan faktor su povoljne cene ali on nije i najvažniji faktor, a ako bismo ih rangirali, ovo su prva tri: Mirno mesto za razgovor (1), ljubazno osoblje (2) i povoljne cene (3).


 

Istraživanje obavljeno u saradnji sa InBar magazinom i objavljenom u InBar magazinu za decembar 2015. godine.


Metoda
Koristili smo slučajan stratifikovan uzorak na 12 zona u Beogradu, koji su obuhvatali centar, gradska šetališta, naseljena mesta i periferiju. U istraživanju je učestvovalo ukupno 600 ispitanika, koji su posetili bilo koji beogradski kafić u poslednja dva meseca (ukupno jedno skrining pitanje). Istraživački alat je bila anketa, a tehnika „PAPI – F2F” (intervjuisanje licem u lice uz pomoć papirne ankete). Anketa je bila specijalizovana za temu (nije bila omnibus) i ticala se isključivo teme beogradskih kafića.