ANALIZA: KAKO I KADA MLADI VIDE SEBE U ULOZI RODITELJA

Kategorija: Market vesti Intelligence

Nakon što mladi ljudi završe školovanje i zakorače u poslovni  svet, počinju sve ozbiljnije da razmišljaju o odgovornostima  odraslih ljudi, kao što su osnivanje porodice i podizanje dece.

Natalitet je poslednje tri decenije u stalnom padu u preko 15 najrazvijenih zemalja.

Kako bi istražio ideju roditeljstva, porodice i životne ispunjenosti u današnjem dinamičnom svetu,  ispitano 4700 mladih ljudi starosti  16-24 godine, koji žive u 15 različitih zemalja sveta.

 

Rusima roditeljstvo više znači.

Stope rađanja značajno variraju od zemlje do zemlje, sa više dece (po majci) u zemljama u razvoju i nedavnim porastom ovih stopa u Maleziji, Velikoj Britaniji i Rusiji. Međutim, natalitet tih zemalja je u stalnom padu i očekuje se da će se on nastaviti.

Slični rezultati su dobijeni i kada je reč o vrednostima roditeljstva. Osam od deset mladih Rusa sa kojima smo pričali, vide podizanje dece kao ključnu stvar za ispunjen životu, što možda i ne iznenađuje kad se uzme u obzir porast broja rađanja u toj zemlji. Pored toga, 78% mladih Indonežana kažu da je podizanje dece vrlo bitno za njih. Na suprotnoj strani ovog spektra, manji je broj ispitanika koji smatra da bi ih odgajanje dece ispunilo u Japanu (40%), Kolumbiji (52%) i Turskoj (54%).

Iako su, sa makro perspektive, Turska i Kolumbija postigle veće stope nataliteta nego u Rusiji, u ovom istraživanju ruska omladina se kotirala više kada su u pitanju vrednosti podizanja dece. To može sugerisati da će Rusija nastaviti sa porastom stope rađanja, ali, može biti da su oni samo generalno zadovoljniji u ulozi roditelja. U Japanu, s druge strane, nizak stepen zadovoljstva idejom roditeljstva će verovatno nastaviti da održava niske stope nataliteta. Što se tiče zemalja kao što su Turska i Kolumbija, sa relativno visokim, ali opadajućim natalitetom i mladim ljudima koji ne smatraju da je podizanje dece ključ uspeha za srećan život, budućnost roditeljstva je manje jasna.

Koliko je porodica važna budućim generacijama?

Većina mladih smatra da je porodica veoma bitna, njih 9 od 10 kažu da su jaki i harmonični porodični odnosi ključ njihove celokupne sreće (89%). Pored toga, njih 8 od 10 tvrde da je jak osećaj za porodicu donekle ili izuzetno važan za ispunjen život (82%). Isti procenat ispitanika veruje da je posedovanje partnera od ključnog značaja za njihov osećaj ispunjenosti (82%).

Mlade žene u više slučajeva nego muškarci smatraju da su porodične i romantične veze važnije za sreću, ali čak ¾ muškaraca vide porodicu kao ključnu stvar za zadovoljavajući život.

Roditelji, braća i sestre, šira porodica i partneri se smatraju ključem ispunjenog života, ali da li se deca smatraju delom te visoko poželjne “porodice” u ranom životu? Samo 10% naših ispitanika su imali decu.

Važnije stvari o kojima se sada brine…

Za mlade su neki drugi aspekti života veći prioriteti od porodice i dece. Na primer, u svim zemljama se dobro zdravlje i solidan posao smatraju bitnijim za sreću nego biti roditelj. Svuda osim u Indoneziji i Rusiji, mladi ljudi misle da zabava i aktivan i raznovrstan društveni život usrećuju više nego podizanje dece. U Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Americi i Japanu, mladi misle da zabava usrećuje mnogo više nego jak osećaj za porodicu.

Koliko je roditeljstvo fundamentalno u životnim planovima mladih?

U mnogim zemljama, prosečna starost prvog porođaja je između 25-30 godina, tako da naši ispitanici starosti 16-24 godine još imaju nekoliko godina da se odluče. Čak i u tom rasponu od osam godina, 23% onih starosti 24 godine više nego oni starosti 16 godina osećaju da su deca bitna za sveukupnu sreću. Ipak, činjenica da u proseku samo 50% ispitanika smatra da će deca biti sastavni deo njihove sreće u životu, upućuje na to da budućnost roditeljstva na treba uzimati zdravo za gotovo.

Ekonomsko stanje takođe može uticati na planiranje porodice. Čak jedna trećina mladih ljudi kaže da će nezaposlenost i nedostatak poslovnih prilika verovatno imati uticaja na njihovu sreću u budućnosti, a 40% kaže da će definitivno imati uticaj, što znači da su 3 od 4 mlade osobe zabrinute za buduće zaposlenje. S obzirom da im treba više vremena da nađu sigurne poslove nego prethodnim generacijama, izgleda da se ovi mladi ljudi suzdržavaju od osnivanja porodica sve dok ne postanu stabilniji i nezavisni, mada ni oni sami ne znaju koliko će stari tada biti.

Sve u svemu, vrednost roditeljstva ostaje i dalje visoko kotirana, sa 2 od 3 mlade osobe koje smatraju da će podizanje dece značajno doprineti njihovoj ispunjenosti u životu. Ako se njihova razmišljanja o životu ne promene ni u njihovim kasnim dvadesetim, većina mladih ljudi će se ponašati u skladu sa svojim visokim ocenama roditeljstva i imaće decu.  U vezi sa tim, njihova odluka da postanu roditelji će zavisiti i od poslovnih prilika, kao i od aktivnosti njihovih društvenih krugova. Roditeljstvo može biti sastavni deo kompletnog života za mnoge mlade ljude, ali drugi aspekti života će ostati važniji za buduće generacije- što će kao posledicu imati pad nataliteta.

Euromonitor