15. mart – svetski dan prava potrošača

Kategorija: Market vesti Intelligence

O pravima potrošača Džon F. Kenedi govorio je 15.marta 1962. godine na Kongresu u SAD. Kenedi je predložio tom prilikom četiri osnovna prava potrošača: Pravo na bezbednost, Pravo da potrošač bude informisan, Pravo na izbor i Pravo da bude saslušan a Kongres je uvažio ova prava.

Nedugo nakon prvog obeležavanja ovog dana, generalna skupština UN usvojila je Direktive UN za zaštitu potrošača. One su obuhvatile principe osam potrošačkih prava i obezbedile okvire za donošenje i jačanje nacionalnih politika zaštite potrošača. U njima se, pored četiri Kenedijeva prava potrošača, na predlog Potrošačke Internacionale, nalaze još četiri; Pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba, Pravo na obeštećenje, Pravo na obrazovanje i Pravo na zdravu životnu sredinu. (izvor: Светски дан права потрошача – Покрет за заштиту потрошача – Србије (pokretpotrosaca.org.rs))

Za proslavu Svetskog dana prava potrošača svake godine postoji posebna tema koja se bavi različitim zabrinutostima u vezi sa svim potrošačima. Ove godine je Consumers International objavio da je tema Svetskog dana prava potrošača 2021. „Borba protiv zagađenja plastikom“. Kampanja će podići svest i angažovati potrošače širom sveta da usvoje i promovišu održivije prakse.

„Zagađenje plastikom je jedno od najbitnijih pitanja sa kojima se trenutno suočava naša planeta. Svest potrošača o krizi plastike raste širom sveta. Potrošači imaju presudnu ulogu u oblikovanju tržišta i moramo im pružiti podršku u mobilizaciji preduzeća i vlada kako bismo osigurali da održiva potrošnja bude dostupna svima “. –Helena Leurent, generalna direktorka, Consumers International