REŠENJA

Na osnovu naučno i praktično verifikovanih metoda razvili smo konkretna rešenja koja našim klijentima omogućavaju da eksploatišu usluge na optimalan način. Svoje iskustvo i znanje smo pretočili u razvoj merljivih i pouzdanih informacija za donošenje odluka i stvaranje veće vrednosti naših klijenata.

01

Perfect Service Program

Perfect Service Program (PSP) je holistički mystery shopping program motivacije zaposlenih. Detektuje, meri i poboljšava rezultate i prodaju. Misija naših ljudi je da usluga koju pružaju naši klijenti bude najbolja i da se razvija.

Vrednosti PSP programa:

 • smanjuje flukutalciju zaposlenih,
 • povećava prodaju,
 • povećava broj lojalnih kupaca,
 • podstiče takmičarski duh,
 • motivišu najbolje i
 • preventivno deluju na probleme.

U okviru PSP-a se nalaze sistemi:

 • Chalenge,
 • Best result,
 • Smile and Shine,
 • XP Talks,
 • Mystery Card i
 • Up Up Up!

Ovi sistemi se kombinuju u toku talasa ili perioda u godini u odnosu na rezultate i deluju na "bolna" mesta. Pored ovih sistema razvijamo i tailor-made rešenja koji važi samo za
određenog klijenta.

Mystery shop Mystery visit

02

Mystery tracking

Pomoću mystery shopping metode pratimo i objavjujemo gde potrošači u Srbiji imaju najbolju uslugu u FMCG sektoru.

Mystery tracking inhouse Intelligence projekat koji je startovao prvi put u Srbiji u III kvartalu 2019. godine. Mystery tracking prate najveći mediji u Srbiji: Tanjug, Blic, RTV, Pink, B92, Dnevnik, Mondo, Politika, Kurir, Telegraf,...

Glavne nalaze i analize želimo da podelimo sa svima besplatno. Cilj nam je da ovim podstaknemo takmičenje među kompanijama u FMCG sektoru i uslugu koju dobijaju potrošači u Srbiji podignemo na viši nivo.

Mystery eShop i virutal

03

Net Promoter Score

Net Promoter Score je najmoćniji istraživački alat za određivanje lojalnosti potrošača. Povećanje indeksa NPS-a je dobar znak boljih prodajnih rezultata u narednom periodu i obrnuto. Takođe, NPS je jedan od osnovnih promenljivih u razumevanju tržišnih segmenata, odnosno određivanja ciljnih grupa.

Lepota NPS-a je što se bazira na dva relativno jednostavna pitanja:

 1. Da li biste prijateljima preporučili ovu prodavnicu? Ocenu dajte od 1 do 10, 1 da ne biste nikako, a 10 da biste to uradili veoma rado.
 2. Zašto?

Radi se o kvantitativnoj istraživačkoj metodi koja može da se sprovodi offline ili online.

Mystery Call

04

InStore and Price Audit

Fokus InStore Audit-a je na analizi fakta sa terena i efikasnom informisanju klijenta. Cene kod konkurenata i klijenta, akcije i promocije, sređenost i popunjenost rafova, izloženost cena, istaknutost POS materijala, voblera, postera i sl.

InStore Audit se radi u tri forme:

 • skeniranja na terenu kod konukrencije
 • detaljne kontrole kvaliteta i
 • otvorene procene.

Mystery Store check

05

Net Happiness Score

Izuzetno važan pokazatelj uspešnosti procedura, obuka i treninga koji prolaze zaposleni od sreće i zadovoljstva poslom kojim se bave. NHS ne samo da je u korelaciji sa NPS-om (što znači da je u korelaciji sa povećanjem/smanjenjem prihoda), već se bazira i na sličnoj logici metrike. Za razliku od NPS-a gde potrošači odgovaraju na anketu, NHS ocenjuju mystery shopperi.

NHS analizira dva ključna pitanja:

 1. Da li su zaposleni izgledali srećno na poslu? Ocena se daje od 1 do 10, 1 za one koji nisu izgledali ni malo srećno i 10 za one koji su bili veoma srećni dok rade.
 2. Zašto tako mislite?

Mystery shop Mystery visit

06

Mystery Eye

Rešenje koje ima dva važna cilja.

Prvi je da optimizuje mystery shopping projekat. Precizno definiše modele ponašanja potrošača i predstavlja rešenje koje se koristi za postavljanje mystery shopping projekta i za evaluaciju.

Drugi daje marketingu i prodaji klijenta novu vizuru o potrošačima i pomaže u planiranju dizajna POS-a, te inbound planiranju.

Mystery eShop i virutal

07

Micro.Location.Potential

Bitno smanjuje rizik otvaranja novog prodajnog mesta i predstaljva važan alat za donošenje odluka. Analiza uzima u obzir preko 20 faktora koji utiču na atraktivnost lokacije i podeljeni su na tri faze: socijalno okruženje, konkrencija i potrošači.

Ekspertiza pored predefinisanih faktora kao što su pozicija konkurencije, veličine objekata, radno vreme, cene nekretnina, lokalni brend imidž klijentauzima itd., u obzir uzima specifičnosti tržišta na kojem posluje klijent ali i specifičnost samog klijenta. Algoritam za izračuvanje atraktivnosti se prikazuje indeksom na skali od 0 do 100.

Mystery Call

08

Consumer Journey

Veoma slikovito i aplikativno prikazujemo kako izgelda "putovanje" Vašeg kupca. Uz kombinacije alata koji se koriste u istraživanju ponašanja potrošača, prikazujemo (ne)zadovoljstvo, slabost brenda i napor koji potrošači osećaju tokom procesa kupovine ili postusluga.

Bez nagađanja, veoma precizno merimo i delujemo na kritične situacije, a kao krajnji rezultat je povećanje zadovoljstva potrošača, jačanje poverenja u brend i povećanje prodaje.

Mystery Store check